petak, 28. rujna 2007.

gledanje..


gledam te...

gledaš me...

i tako...

u tom gledanju stane sve...


stane nada...

stane želja...


stane sve ono rečeno

i sve ono nerečeno
i stane sve ono

što se samo tim gledanjem

može reći...


bez i jedne reči.


Nema komentara: